Träbroar

I Skellefteå är vi en av de tongivande aktörerna på träbromarknaden i Sverige. Vår långsiktiga forskning tillsammans med industrin inom området har varit en förutsättning för den träbrotillverkning som idag finns i Sverige. Vårt arbete bygger på nära kontakt med tillverkare, förvaltare och forskare i Sverige och internationellt. Förutom forskning levererar vi tjänster till förvaltare så som kommuner, Trafikverket, teknikkonsulter och andra med ansvar för träbroar.

 

 

Mer än 1 000 byggda träbroar i Sverige sedan 1990 är det en viktig del av vår infrastruktur. Träbroar tillverkas idag med 40 eller 80 års beräknad livslängd och rätt förvaltad så håller de betydligt längre.

En bred resurs för förvaltare av träbroar

Träbroar är ofta en relativt liten del i en förvaltares bestånd och att bygga upp egen kompetens är sällan ekonomiskt försvarbart. Vi tillhandahåller specialisttjänster för broförvaltare. Med vår kunskap och regelbundna inspektioner kan fel åtgärdas i ett tidigt skede och omfattande reparationer undvikas.

Vi fokuserar på ett antal nyckelfrågor:

·         Huvudinspektion inför slut- och garantibesiktning

·        vanliga huvudinspektioner enligt plan.

·         Specialinspektion, skadeutredning, åtgärdsförslag och anpassade underhållsplaner.

·         Mätteknik, inspektionsmetoder och klassning av skador.

·         Förvaltarstödet SP Monitor som möjliggör enkel kontroll av fukt i träkonstruktioner, även under tätskiktet.

·         Utbildning i inspektion av träbroar.

Vi jobbar i Trafikverkets BaTMan och erbjuder hjälp med:

·         Registrering av broar och dokument.

·         Granskning och klassning av registrerade skador.

Lång erfarenhet och brett samarbete

Vi har lång erfarenhet av arbete med träbroar. Vårt arbete startade  med det nordiska samarbetsprojektet "Broar i trä" inom Nordic Wood som pågick under åren 1993-2001 (Trätek). Sedan dess har vi kontinuerligt jobbat med olika träbrofrågor.

Vi samarbetar främst med Luleå Tekniska Universitet, Trafikverket, Martinsons Träbroar och Moelven Töreboda men har även goda kontakter i övriga Europa, USA, Japan och Australien.

Vi har spetskompetenser inom inspektion, skadeutredning, långtidsmätningar av fukt och temperatur, tillståndsövervakning även kallat Structural Health Monitoring (SHM) med hjälp av bland annat GPS och accelerometrar, provning av konstruktioner och utbildning av inspektörer. Vi deltar i normarbete, FoU-projekt, och erbjuder specialistkonsultationer när det gäller träbroar.

På gång

·         DuraTB, (Durable Timber Bridges) ett europeiskt forskningsprojekt om beständiga Träbroar.

·        ICTB 2017, 3rd International Conference on Timber Bridges i Skellefteå.

·         Lansering av en förenklad version av SP Monitor, speciellt utvecklad för träbroar.

Vill du veta mer

Kontentan Broar av trä innehåller en enkel sammanställning och allmän beskrivning om träbroar. Mer information om konstruktion hittar du i handboken Träbroar -konstruktion och dimensionering. Inspektion av träbroar beskrivs i rapporten Träboar - inspection. Fler rapporter finns att beställa under fliken Publikationer.

 

Relaterad information

Övrigt

Publikationer

Dokument

Se även

SP-Monitor

Kontaktpersoner

Beräkning och Standarder
Anna Pousette

Tel: 010-516 62 38

Anders Gustafsson

Tel: 010-516 62 35

Inspektion och Mätning
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.