Trä och hållbart byggande

Trä och andra förnybara resurser kommer att spela en viktigt roll vid en övergång till ett mer hållbart samhälle. Trä från hållbart skogsbruk är den viktigaste av dessa resurser i byggandet med en stor miljöpotential.

 

 

 

 

 

 

 

 

Med lång och omfattande enfarenhet av att hantera miljöfrågor kan SP Trä hjälpa byggsektorns aktörer med att förstå sambandet mellan trä och hållbarhet på olika nivåer:

 

Material och produkter
Att använda trä och biobaserade produkter kan inverka på miljöpåverkan från byggnader vid varje fas i livscykel.

Vi erbjuder tjänster inom:

• Miljödeklarationer (EPD) för byggprodukter
• Livscykelanalys (LCA) för material och produkter
• Ecodesign och miljöstyrd produktutveckling

 

Byggnader och konstruktioner
Byggnader är komplexa produkter där miljöpåverkan beror på olika byggnadssystem. Konstruktioner och materialval kommer att ge olika miljöpåverkan.

Vi erbjuder tjänster inom:

• Ecodesign
• Livscykelanalys (LCA) för byggnader
• Verktyg för beslutsfattande i byggprojekt

 

Städer, kommuner och samhällen
På makronivå kommer en ökad användning av trä att innebära utmaningar avseende frågor som rör markanvändning, biologisk mångfald eller hållbart skogsbruk.

Vi kan hjälpa er med:

• Verktyg för beslutsprocesser
• Information och fakta för miljökommunikation

 

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Joakim Norén

Tel: 010-516 62 15

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.