Våra experter

Är du journalist och har frågor om ett specifikt ämnesområde? Vi har sammanställt en lista med ett urval av vår expertis.

      För ytterligare upplysningar eller fler kontakter, kontakta vår pressansvarige: Staffan Ljung, 010-516 54 24, 070-672 89 70, staffan.ljung@sp.se, eller pressinformatör Kristoffer Lidén, 010-516 56 72, 0706-88 56 72, Kristoffer.Liden@sp.se

Här hittar du våra experter inom följande områden

Besiktning

Brand, risk och säkerhet

Bygg och fastighet

Certifiering

Energi och bioekonomi

Elektronik och IKT

Glas

Kemi, Material och Ytor

Livsmedels- och bioteknik

Mekan och fordon

Mätteknik

Träteknik och träbyggande

 


 

Besiktning

Jan-Olof Nilsson, 010-516 64 32, 070-515 67 37
jan-olof.nilsson@smp.sp.se

 


 

 

 

Brand, risk och säkerhet

Tunnelbränder

Haukur Ingason, 010-516 51 97, haukur.ingason@ri.se

Anders Lönnermark, 072-225 56 91, anders.lonnermark@ri.se

Giftiga rökgaser, partiklar och miljöpåverkan av bränder

Per Blomqvist, 010-516 56 70
per.blomqvist@ri.se

Lättviktskonstruktioner

Tommy Hertzberg, 010-516 50 46, 070-584 50 46, tommy.hertzberg@ri.se

Branddynamik
Tommy Hertzberg, 010-516 50 46, 070-584 50 46, tommy.hertzberg@ri.se

Temperaturmätningar

Johan Sjöström, 010-516 58 55,
johan.sjostrom@ri.se

Konstruktioners brandmotstånd

Patrik Johansson, 010 516 50 92,
patrik.johansson@ri.se

Brandprovning av material

Per Thureson, 010-516 50 83, per.thureson@ri.se

Släcksystem

Maria Hjohlman, 010-516 51 99, maria.hjohlman@ri.se

Brandsäkert träbyggande
Birgit Östman 010-516 62 24, 070-529 18 71, Birgit.Ostman@sp.se

Översvämningar

Gilbert Svensson, SP, 070-777 6842, gilbert.svensson@sp.se

Björn Schouenborg, CBI, 070-520 25 51, bjorn.schouenborg@cbi.se

Överhettade bilar i solgass

Mattias Viktorsson, 070-325 2535, mattias.viktorsson@sp.se

 

 


 

 

 

 

 

Bygg och fastighet

 Buller, akustik
Krister Larsson , 010-516 57 29, 070-275 57 86, krister.larsson@sp.se

Energieffektiva byggnader
Eva-Lotta Kurkinen 010-516 51 77, 070-676 59 28, Eva-Lotta.Kurkinen@sp.se
Fönster och dörrar
Börje Gustavsson 010-516 51 70, 070-521 60 26, Borje.Gustavsson@sp.se


Certifiering

P-märkning, produktcertifiering, allmänt om certifiering

Dag Sjöholm, 010-516 57 36, 070-315 36 92

dag.sjoholm@ri.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och bioekonomi

Alternativa drivmedel

Claes Tullin, 010-516 55 55, 070-316 55 55,
claes.tullin@sp.se

Klimatfrågor

Claes Tullin, 010-516 55 55, 070-316 55 55,
claes.tullin@sp.se

Värmepumpar, livsmedelskyla

Caroline Haglund Stignor, 010-516 55 45

caroline.haglundstignor@sp.se

Ulla Lindberg, 010-516 55 38

ulla.lindberg@sp.se

Partiklar, biobränslen

Claes Tullin, 010-516 55 55, 070-316 55 55, claes.tullin@sp.se

Avfall och resursåtervinning

Evalena Blomqvist, 010-516 55 20, 070- 323 55 20, evalena.blomqvist@sp.se

Utsläppsrätter för koldioxid

Gunn-Mari Löfdahl, 010-516 53 81, 070-528 30 91, gunn-mari.lofdahl@sp.se

Akustik, buller och vibrationer

Krister Larsson , 010-516 57 29, 070-275 57 86, krister.larsson@sp.se

Energieffektivisering
Pernilla Gervind, 010-516 52 34,  072-742 52 34, pernilla.gervind@sp.se
Fjärrvärme/Fjärrkyla
Thomas Ljung, 010-516 55 22,  070-389 55 22, thomas.ljung@sp.se
Bioraffinaderier
Karin Willquist, 010-516 59 63,  070-742 59 63, karin.willquist@sp.se
Biorefinery Demo Plant (BDP)
Anneli Petersson, 010-516 55 16, 073-366 79 33, anneli.petersson@sp.se och
Sune Wännström, 010-516 59 47, 070-655 47 08, sune.wannstrom@sp.se


 

 

Elektronik och IKT

EMC, elektromagnetisk strålning, mobiltelefoni

Christer Karlsson, 010-516 57 01, christer.karlsson@sp.se

EMC fordonselektronik
Krister Kilbrandt, 101-516 55 81, krister.kilbrandt@sp.se

EMC radio
Tomas Bodeklint, 010-516 55 92, tomas.bodeklint@sp.se

Miljötålighet elektronik
Peter Leisner, 010-516 54 45, peter.leisner@sp.se

Allmänt elektronik, inbäddade system, programvara, säkerhet

Jan Jacobson, 010-516 56 97, 070-556 56 97, jan.jacobson@sp.se


 

 

 

 

Glas

Glasfrågor, allmänt

Christina Stålhandske, 010-516 63 63, christina.stalhandske@glafo.se

Glasanalyser

Peter Sundberg, 010-516 63 60, peter.sundberg@glafo.se

Glasfel, risker

Maria Lang, 010-516 63 56, maria.lang@glafo.se


 

 

 

 

 

 

Kemi, Material och Ytor

Nanomaterial

Anwar Ahniyaz, 010-516 60 59, 076-864 00 59, stefan.almstrom@sp.se

Plast, gummi, fogmassa

Stefan Almström, 010-516 53 52, 070-679 69 29, stefan.almstrom@sp.se

Infektionskontroll. Antibiotikaresistens.

Helena Bysell, 010-516 60 24, 070-675 60 24, helena.bysell@sp.se

Marin bioteknologi

Mia Dahlström, 010-516 53 40, 073-078 53 40, mia.dahlstrom@sp.se

Korrosion

Peter Eriksson, 010-516 60 71, 070-370 60 71, peter.eriksson@sp.se

Förpackningar. Ytanalys

Marie Ernstsson, 010-516 60 43, 076-864 00 43, marie.ernstsson@sp.se 

Mätkvalitet - ackreditering

Bertil Magnusson, 010-516 52 77, 070-316 52 77, bertil.magnusson@sp.se

Nanokompositer och plaster, beständighet och biologisk nedbrytbarhet

Ignacy Jakubowicz, 010-516 53 05, 070-622 42 95, ignacy.jakubowicz@sp.se

Ytmodifiering

Kenth Johansson, 010-516 60 52, 076-864 00 52, kenth.johansson@sp.se

Coatings (färg och lack)

Anders Larsson, 010-516 60 60, 076-864 00 60, anders.larsson@sp.se

Medicinteknik

Jukka Lausmaa, 010-516 52 96, 070-392 41 72, jukka.lausmaa@sp.se

Luftburna partiklar och aerosoler

Jenny Rissler, 010-516 51 94, 070-151 84 26, jenny.rissler@sp.se

Vätning. Vätskeflöde i porösa material. Superhydrofoba ytor. Nanocellulosa

Agne Swerin, 010-516 60 31, 076-864 00 31,
agne.swerin@sp.se

Oskyddad Trafikant

Viveca Wallqvist, 010-516 60 76, 076-864 00 76, viveca.wallqvist@sp.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedels- och bioteknik

Mikrobiologi, hygien och säkerhet

Bakterierisker mat i värme
Charlotta Löfström, 070-553 6730
, charlotta.lofstrom@sp.se

Lukt och smak (sensorik)

Karin Wendin, 010-516 59 24, karin.wendin@sp.se

Process och teknologiutveckling

Leif Lundin, 010-516 66 11, 073-0706611,

leif.lundin@sp.se

Mat och miljö

Thomas Angervall, 010-516 66 74, 070-492 27 05, thomas.angervall@sp.se 

Ulf Sonesson, 010-516 66 17,
070-492 27 08, ulf.sonesson@sp.se

Biomaterial

Mats Stading, 010-516 66 37, mats.stading@sp.se

Livsmedelsforskning, allmänt

Leif Lundin, 010-516 66 11, 073-0706611

leif.lundin@sp.se


 

 

 

 

 

Fordon och trafiksäkerhet

Fordon, mekanisk provning, fordonssäkerhet, bilsäkerhet, bilar, krockprovning, bilbälten, dynamisk provning av fordon

Transportsäkerhet, farligt gods

Jan Jacobson , 010-516 56 97, 070-556 56 97, jan.jacobson@sp.se

Aktiv säkerhet, självkörande bilar

Peter Janevik, tel 070-431 61 43

peter.janevik@astazero.com

Anders Johnson, tel 070-625 86 96

anders.johnson@sp.se

 


 

 

 

Mätteknik

Nationell mätteknik/metrologi, tidhållning

Håkan Nilsson 010-516 53 87, 070-585 29 05, hakan.nilsson@sp.se

Mätprocesser/givarteknik

Lisbeth Neugebauer 010-516 53 69, 070-5525369
Lisbeth.neugebauer@ri.se

Optik och fiberoptik, ljusmätning och tidhållning

Per Olof Hedekvist, 010-516 57 42, per.olof.hedekvist@sp.se


 

Träteknik och träbyggande

Trä och brand

Birgit Östman 010-516 62 24, 070-529 18 71, birgit.ostman@sp.se

Sågverksteknik

Anders Lycken tel 010 516 62 13, 070-592 01 54, anders.lycken@sp.se 

Beständighet hos trä

Jöran Jermer 010-516 56 03, 070-510 56 03, joran.jermer@sp.se

Träbyggande generellt (teknik, standarder, regler och normer, t ex Eurocod etc)
Anders Gustafsson 010-516 62 35, 070-622 07 21, Anders.Gustafsson@sp.se
Träbyggrelaterade miljöfrågor
Diego Peñaloza 010-516 62 05, 070-365 62 05, Diego.Penaloza@sp.se
Akustik och vibrationer i träkonstruktioner
Kirsi Jarnerö 010-516 62 49, 070-579 97 19, Kirsi.Jarnero@sp.se
Takras
Mats Axelsson 010-516 51 15, 070-636 51 15, mats.axelson@sp.se
Träbroar
Anders Gustafsson 010-516 62 35, 070-622 07 21, Anders.Gustafsson@sp.se och Per-Anders Fjellström 010-516 62 32, 070-317 49 31, Per-Anders.Fjellstrom@sp.se
Hållbarhet/livscykelanalys
Gustav Sandin Albertsson, Gustav.Sandin.Albertsson@sp.se
Trämodifiering
Pia Larsson Brelid 010-516 57 24, 070-747 27 85, Pia.LarssonBrelid@sp.se  
Biobaserade kompositer
Kristoffer Segerholm 010-516 62 59, 076-768 67 07, Kristoffer.Segerholm@sp.se
Ytbehandling
Stig Bardage 010-516 62 06, 070-561 62 06, Stig.Bardage@sp.se
Lim/limning
Magdalena Sterley 010-516 62 20, 070-301 18 62, Magdalena.Sterley@sp.se

Textil och textilåtervinning
Åsa Östlund 010-516 62 11, 070-841 62 11, Asa.Ostlund@sp.se

Relaterad information

Kontaktpersoner

Joakim Jakobsson

Tel: 010-516 66 32

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.