Ny handbok om brandsäkra trähus

Den nya nordisk-baltiska handboken Brandsäkra trähus 3 kommer först ut på svenska och publiceras i december. Den är en fullständig omarbetning och utvidgning av tidigare versioner.

Brandsäkra trähus 3 ger kunskap och vägledning om alla aspekter som är viktiga för att kunna konstruera, dimensionera och utforma olika konstruktionsdetaljer för brandsäkra trähus. Den innehåller också den senaste informationen om europeiska och nationella regelverk.

Handboken är skriven för projekterande arkitekter och konstruktörer. Den kan också användas av myndigheter och räddningstjänster, i undervisning samt av produktutvecklare inom bygg- och träindustri.

Den har tagits fram med stöd av Nordisk InnovationsCenter, NICe. Ledande experter och forskare i de nordiska och baltiska länderna har deltagit i arbetet vilket garanterar kvalitet och relevans.

Handboken presenterades vid en välbesökt temadag i Stockholm den 22 november.

 

Mer information:


Beställs hos Svensk Byggtjänst 

 http://static.byggtjanst.se/amadocs/ama-nytt_1-2013_sid40-41.pdf

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.