Rätt om solfångare

Sedan 30 september har felaktiga uppgifter om solfångares prestanda förekommit i vissa medier. TT har gått ut med en rättelse.

I en ursprunglig artikel skriver TT att de två solfångare som hade de bästa energivärdena på SP:s förra lista, med den nya mätmetoden nu halkat ned till 28:e respektive 58:e plats. I rättelsen skriver man att detta är fel och att de nya listplaceringarna för dessa två solfångare är trea respektive fyra. TT skriver också vidare att de nya värdena erhålls om man mäter energiutbytet per kvadratmeter, en mätmetod som SP använder och som institutet tycker är bäst lämpad för prestandajämförelse. Mäts energiutbytet per modul erhålls helt andra värden beroende på hur stor solfångaren är.

SPs syn på saken

Om man jämför de olika solfångarna på vår lista före och efter omräkningen så kommer de med de tidigare 5 högsta värden nu fortfarande med bland de 10 högsta. Denna rangordning avser då utbytet per referensyta (kWh/m2 vid 50 grader) alltså det värde som ges inom parantes i listan.

Det budskap som förmedlats i flera artiklar i media är helt felaktigt och drabbar således andra solfångarimportörer/leverantörer på ett olyckligt sätt.

En av importörerna, Solkungen, påstår sig också i media ha en tredjeplats på listan, vilket är fel, då hans solfångare återfinns på en delad 7:e plats.

SP:s lista är inte heller en rangordning av solfångare med "Bäst i Test" utan ett underlag för konsumenter att jämföra olika solfångare med varandra vid beräkning av besparingspotentialen. Värdet ligger också till grund för Boverkets bidrag för installation av solfångare. Det finns många fler aspekter att tänka på t.ex långtidshållbarhet, möjlighet till integration i tak, utseende etc. Det faktiska utbytet från solfångaren är också beroende av solfångarens placering, systemets uppbyggnad och dimensionering m.m

Det går inte att rangordna solfångarna efter utbytet per modul (siffran som inte anges inom parantes) då detta värde är beroende på hur stor modulen är. Dvs en modul kan variera storleksmässigt, så för att jämföra rättvist är det utbytet per kvm som är bäst lämpat för prestandajämförelse

Genom att SP lett arbetet med att ta fram en beräkningsmodell inom det europeiska Solar Keymark-samarbetet har denna nya kunskap direkt kunnat omsättas i en uppdaterad modell som sedan har granskats av en internationellt sammansatt referensgrupp. Arbetet påbörjades i januari 2006. Denna modell var ursprungligen tänkt att tas i bruk först i samband med att Boverkets nya föreskrifter introduceras. SP och Boverket har uppfattningen att den nya kunskap bör komma branschen tillgodo så fort som möjligt och SP har av denna anledning räknat om energiutbytet för vakuumrörsolfångare som berörs med den nya modellen, se lista.

Denna modell kommer även att användas för samtliga energiutbytesberäkningar för Boverkets nya bidrag då detta införs, vilket förutsätts ske senast vid årsskiftet. Boverkets nya bidrag förväntas dock baseras på en ny uppsättning väderdata. Modellen är dessutom huvudkandidat då motsvarande beräkningar på Europanivå diskuteras.

 

Mer information

För ytterligare frågor kontakta SPs kommunikationschef Cecilia Nielsen 070 516 50 56

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.