SP hållbarhetscertifierar Way Out West

Göteborgsfestivalen Way Out West uppfyller kraven för hållbarhet. Det blir det tredje certifikatet för hållbara evenemang som utfärdas i Sverige.

Way Out West startar på torsdag och har inför detta lyckats uppfylla alla de krav som ställs på hållbara evenemang enligt den nya standarden ISO 20121.
 
– Vi kan med glädje berätta att Way Out West har fört in hållbarhetsfrågor på mycket bra sätt i sitt koncept och det syns tydligt att samhällsengagemang via miljö, sociala och ekonomiska frågor är viktigt under festivalen, säger Dag Sjöholm, sektionschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

För mer information, kontakta: Dag Sjöholm, tel. 010-516 57 36, dag.sjoholm@sp.se
 
Fakta om ISO 20121:
ISO 20121 är en internationell kravstandard för hållbarhet vid evenemang. Den är utformad att passa såväl en mindre konferens som ett OS. För att uppfylla kraven ska miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter genomsyra hela evenemanget.
Tidigare utfärdade certifikat är Malmö Stad Eurovision Song Contest och Vätternrundan. SP är idag ensamt om att kunna utfärda certifikat för hållbarhet vid evenemang (ISO 20121).

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.