SIDA lyfter fram svenskt avfallsprojekt

Projektet Waste to Value, där SP medverkar, i indonesiska Palu har valts ut som best practice av SIDA. Projektet arbetar med avfallsfrågor ut ett helhetsperspektiv inom ramen för samarbetsprojektet Waste Recovery. Ett svenskt småföretag tillhandhåller teknik för att utvinna metangas ur en soptipp för att generera el.

– Denna el kommer bland annat att försörja nybyggda hus för de 86 familjer som bor på soptippen. Det finns också ett socialt program inbakat i projektet, säger Jessica Magnusson, head of Emerging Markets på SP.

Projektet och en film från Palu som producerades i september presenteras på ett SIDA-seminarium 17 december. Här finns mer info: dt-17dec2013

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.