Nu kan branddörrar CE-märkas!

Efter många turer fram och tillbaka är det från den 1 november 2016 möjligt och från den 1 november 2019 obligatoriskt att CE-märka dörrar, portar och fönster enligt EN 16034. Det är inte tillåtet att CE-märka enbart mot EN 16034, som omfattar egenskaperna brandmotstånd och brandgasskydd, utan CE-märkning måste även ske mot en specifik standard för respektive produkttyp avseende övriga egenskaper.

Dessa standarder är EN 14351-1 för ytterdörrar och fönster, EN 14351-2 för innerdörrar, EN 16361 för maskindrivna gångdörrar och EN 13241-1 för industri/garage/kommersiella dörrar samt portar. I nuläget är inte alla dessa specifika standarder färdiga att använda för CE-märkning. Inledningsvis kommer därför endast ytterdörrar, fönster, industri/garage/kommersiella dörrar och portar att kunna CE-märkas enligt EN 16034. Innerdörrar och maskindrivna gångdörrar kommer att kunna CE-märkas först när EN 14351-2 respektive EN 16361 har godkänts av EU-kommissionen. Godkännandet sker genom listning (citering) av standardens titel med startdatum och samexistensperiod i EUs officiella tidning, EUT och på EU-webbplatsen Nando. Tabellen nedan ger en sammanfattning av läget.

 

 Produkt

 

Harmoniserade standarder

 

Startdatum för CE-märkning

 

Ytterdörrar och fönster med brandmotstånd och/eller brandgasskydd

 

EN 14351-1:2006+A2:2016

+
EN 16034:2014

 

2016-11-01

 

Innerdörrar med brandmotstånd och/eller brandgasskydd 

 

EN 14351-2

+
EN 16034:2014

 *
 

Maskindrivna gångdörrar (exkl slagdörrar) med brandmotstånd och/eller brandgasskydd

 

EN 16361:2013+A1:2016

+
EN 16034:2014

 **
 

Industri/garage/kommersiella dörrar och portar med brandmotstånd och/eller brandgasskydd

 

EN 13241:2003+A2:2016

+
EN 16034:2014

 2016-11-01

    

* EN 14351-2 finns endast som förslag och väntar på godkännande av standardiseringsorganet CEN och EU-kommissionen. Tidplanen är osäker.

**  EN 16361 är godkänd och publicerad av CEN men väntar på godkännande av EU-kommissionen och EU-parlamentet (specialfall). EU-parlamentet kan ta beslut tidigast februari 2017. Tidplanen är osäker.
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
     Välkommen med ansökan!

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Per Adolfsson

Tel: 010-516 63 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.