ISO 45001

Under 2016 publicerades ett förslag (en så kallad DIS) till en ny ISO-standard för arbetsmiljö. Förslaget fick dock väldigt många kommentarer vilket ledde till att arbetsgruppen valde att omarbeta standarden istället för att gå vidare.

I april förväntas ett nytt omarbetat förslag (DIS 2) att publiceras. Efter en remissomgång kommer alla länder som deltar i standardiseringsarbetet att rösta om den kan tillstyrkas eller ej samt lämna kommentarer på innehållet. I Sverige är det SIS TK301 som röstar och lämnar kommentarer där RISE Certifiering deltar.
Nästa internationella möte sker i september. Där bearbetas kommentarer och tekniskt sett kan beslutas att publicera en färdig standard.  Det mest troliga alternativet är dock att ett slutligt förslag till standard (FDIS) tas fram och skickas för ny remiss och slutlig omröstning. Det innebär ytterligare ett internationellt möte.

I så fall kommer den färdiga standarden att kunna publiceras någon gång under våren 2018.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Per Lindberg

Tel: 010-516 55 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.