Din guide till nära-nollenergibyggande

Ett kostnadsfritt seminarium för dig som arbetar inom kommunalt bolag och förvaltningar samt politiker inom samhällsbyggnad.

I EU:s direktiv EPBD står det att år 2019 skall alla nya offentliga byggnader vara nära-nollenergibyggnader och år 2021 skall samtliga nya hus vara nära-nollenergibyggnader. Nivåerna för energihushållning kommer att skärpas i Boverkets Byggregler, BBR, vilket påverkar både nybyggnation och renovering.

För att uppnå detta måste beställaren ställa krav på hållbara lösningar. Via bygglovsprocessen kan kommunen påverka att fler hållbara hus uppförs. Vi ger dig underlag för styrning och beslut.

Du och dina kollegor spelar just nu en mycket viktig roll för framtidens byggande. Dina beslut är viktiga för att klara de nya kraven. När du gått vår guide till Nära-nollenergibyggande kommer ni att kunna driva utvecklingen mot en hållbar framtid!

Vi har lång erfarenhet av utbildningar och projekt inom lågenergiområdet. Nu erbjuder vi på Passivhuscentrum Västra Götaland tillsammans med RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) er ökad kunskap och förståelse för hur de nya kraven påverkar kommande byggprojekt.

PUNKTER UR PROGRAMMET

Energieffektiva byggnader

  • vad menas med det?

Förändrade lagkrav (BBR, NNE, BEN)

  • hur påverkar det kommunen?

Ekonomi i hållbart byggande

  • hur skapar vi lönsamhet och kostnadseffektivitet?

Läs mer om seminariet och anmäl er här.

 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kontaktpersoner

Thorbjörn Gustavsson

Tel: 010-516 52 79

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.