Internrevision grundutbildning, kvalitets- och miljöledningssystem

Utbildningen ger dig pusselbitarna för att göra utvecklande internrevisioner

Teori har visat att en kvalificerad och kompetent revisor kan bidra med information som kan leda till att organisationens ledning fattar rätt beslut som påverkar produktkvalitet och leder till kundkontrakt. För att lyckas med detta behöver internrevisorn ha god kompetens i sin roll, få underlag från sin företagsledning samt ha tid att genomföra sitt uppdrag.

Syfte

Utbildningen behandlar grunderna i revisionsmetodik, rollen som internrevisor, olika typer av revisioner samt hur du planerar och följer upp interna revisioner på ett bra sätt. Vi inleder med de mer teoretiska delarna, för att sedan under andra dagen i huvudsak tillämpa kunskaperna i en praktisk revision

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som internrevisor eller vill fräscha upp dina kunskaper vad gäller intern revision av kvalitets- och miljöledningssystem.

Innehåll

 • Förståelse för grunderna i intern revision
 • Grundläggande kunskaper i hur du planerar, genomför och följer upp en revision
 • Förståelse för vikten av och nyttan med interna revisioner

  UTBILDNINGSTILLFÄLLE: 16-17 oktober 2019

  Sista anmälningsdag: 2 oktober 2019
  Plats: Konf .rum Solrummet, Eklandagatan 86 i Göteborg

  I priset ingår utbildningsmaterial, intyg och förtäring

  För att ANMÄLA sig - klicka på länken ANMÄLAN under "se även" på höger sida

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

13 000 SEK (exkl. moms)
I priset inkluderar utbildningsdokumentation, intyg och förtäring

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

Se även

ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.