Mögel - teori och praktik

Mögelsvampars tillväxt i olika produkter är ett kvalitetsproblem och i vissa fall kan mögeltillväxten även innebära en risk för toxin-bildning. En identifiering till släkte är en god hjälp när man ska avgöra om denna risk föreligger.På kursen identifierar vi ett antal vanligt förekommande mögelsvampar till släkte samt ger en grundläggande kunskap kring tillväxtmöjligheter, spridningsvägar och bildning av mykotoxiner.

Syfte

Efter kursen ska du kunna skilja mellan de vanligast förekommande mögelsläkterna. Du får även kunskap kring vad som påverkar tillväxt, överlevnad och spridning av mögel samt vilka risker mögeltillväxt kan innebära.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i teori och praktik med mögelfrågor inom livsmedelsindustrin eller annan bransch. Inga förkunskaper krävs men vana vid laboratoriearbete underlättar.

Innehåll

Praktiskt identifieringsarbete vid mikroskopet varvas med teoretiska pass. Ett representativt urval arter finns tillgängliga för identifiering. Även möjlighet finns att analysera egna isolat.

Teori

  • Taxonomi
  • Tillväxtvillkor
  • Spridningsvägar
  • Kvantifieringsteknik
  • Mykotoxiner

Praktik

  • Zygomyceter (Rhizopus, Mucor m fl)
  • Deuteromyceter (Aspergillus, Penicillium, Cladosporium m fl)
  • Ascomyceter (Eurotium, Neosartorya m fl)

Utbildningstillfällen

24-26 okt 2017
Sista anmälningsdag:
29 sep 2017
Plats:
RISE Jordbruk och livsmedel (fd SP Food and Bioscience), Frans Perssons väg 6, Göteborg
Kursen startar kl 09.00 med fika och registrering. Den avslutas kl 16.00.

Avgift

17 000 SEK (exkl. moms)
I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Ingela Karlsson

Tel: 010-516 66 06

Kursadministratör
Tina Petersson

Tel: 010-516 66 63

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: