Mögel - teori och praktik

Mögelsvampars tillväxt i olika produkter är ett kvalitetsproblem och i vissa fall kan mögeltillväxten även innebära en risk för toxin-bildning. En identifiering till släkte är en god hjälp när man ska avgöra om denna risk föreligger.På kursen identifierar vi ett antal vanligt förekommande mögelsvampar till släkte samt ger en grundläggande kunskap kring tillväxtmöjligheter, spridningsvägar och bildning av mykotoxiner.

Syfte

Efter kursen ska du kunna skilja mellan de vanligast förekommande mögelsläkterna. Du får även kunskap kring vad som påverkar tillväxt, överlevnad och spridning av mögel samt vilka risker mögeltillväxt kan innebära.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar i teori och praktik med mögelfrågor inom livsmedelsindustrin eller annan bransch. Inga förkunskaper krävs men vana vid laboratoriearbete underlättar.

Innehåll

Praktiskt identifieringsarbete vid mikroskopet varvas med teoretiska pass. Ett representativt urval arter finns tillgängliga för identifiering. Även möjlighet finns att analysera egna isolat.

Teori

  • Taxonomi
  • Tillväxtvillkor
  • Spridningsvägar
  • Kvantifieringsteknik
  • Mykotoxiner
  • Makroskopisk och mikroskopisk identifiering
  • Molekylärbiologisk identifiering

Praktik

  • Zygomyceter (Rhizopus, Mucor )
  • Ascomycota (asexuella och sexuella förökningsstrukturer; Aspergillus, Penicillium, Cladosporium etc)

Utbildningstillfällen

12-14 nov 2019
Sista anmälningsdag:
11 okt 2019
Plats:
RISE Jordbruk och livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Avgift

17 000 SEK (exkl. moms)
I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Petter Melin

Tel: 010-516 66 29

Birgitta Bergström

Tel: 010-516 66 92

Kursadministratör
Tina Petersson

Tel: 010-516 66 63

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.