Mikrobiologi för pappersindustrin

En kurs med mikrobiologiskt fokus i samarbete mellan RISE Jordbruk & Livsmedel och The Packaging Greenhouse.Kursdeltagarna erbjuds att i förväg skicka in metoder och prov från produktionen. Analyserade pappers/råvaruprov används som demo och underlag för diskussion på kursen.

Syfte

Att deltagaren efter avslutad kurs ska ha en grundläggande kunskap kring mikrobiologin i pappers/massatillverkning, vilka faktorer som kan påverka den samt metodik för mikrobiologisk analys.

Målgrupp

Kursen riktar sig till laborerande personal på pappersbruk som vill fördjupa sin teoretiska och praktiska kunskap på det mikrobiologiska området.

Innehåll

Kursen omfattar 2 dagar och bygger på teorigenomgångar och demonstrationer med tyngdpunkt på laborativa frågeställningar.

  • Grundläggande mikrobiologi och förutsättningar för tillväxt
  • Förekomst av mikroorganismer i papper/massa
  • Molekylära tekniker för analys av papper/massa
  • Metoder, odlingsteknik och provtagning på lab
  • Demonstration och diskussion kring odlade prover (råvara-papper)

Utbildningstillfällen

12-13 mar 2019
Sista anmälningsdag:
26 feb 2019
Plats:
RISE Jordbruk och livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Avgift

12 900 SEK (exkl. moms)
Exklusive moms. Priset inkluderar dokumentation, intyg och förtäring.

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Tina Petersson

Tel: 010-516 66 63

Kursansvarig
Birgitta Bergström

Tel: 010-516 66 92

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: