Temadag Möbler och Teknik

Höga krav på möblers funktion tillsammans med nya tekniska rön gör att möbler provas på många sätt man inte gjort tidigare.

Välkommen till RISE (SP) i Borås på en dag där vi diskuterar nya rön vad gäller möbler och teknik och får se olika laboratorium för möbelprovning.

Temadagen inleds med att vi samlas för en gemensam genomgång och diskussion vad gäller:

  • Spånskivor i möbler - Problem och lösningar, Anders Rosenkilde, TMF
  • Hållfasthetsprovning genom simulering, Alten Sweden
  • Rätt förpackning - Ökad leveranskvalitet, Olof Tillander, RISE Papermaking & Packaging

 Därefter besöker vi laboratorierna:


Laboratorium för akustik- och sensorikprovning

Vad har möbeln för egenskaper i en akustisk miljö? Möbler och akustik i Möbelfakta? Detta är exempel på frågeställningar vi numera hanterar, provar och i större utsträckning kvantifierar.


Laboratorium för brandprovning

Nya material utvecklas hela tiden för att minimera effekterna av brand. Men hur provas brandegenskaperna egentligen? Under besöket får vi se hur en brandprovning går till.


Laboratorium för hållfasthetsprovning

Efter en rundvandring i  labbet visar vi hur grundläggande stabilitetsprovning går till på olika möbler samt hur man provar nedböjning av hyllplan.


Utöver ovan nämnda laboratorier får vi också besök från vårt Glasforskningslaboratorium i Växjö, som kommer visa nya innovativa sätt att använda glas i möbler.

Målgrupp

Aktörer inom möbelbranschen, t ex designers, konstruktörer och inköpare

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

2 000 SEK (exkl. moms)
1 500 SEK (exkl. moms)
per person vid fler anmälda från samma företag

Kontaktpersoner

Program
Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

Administratör
Eva Malmqvist

Tel: 010-516 51 31

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.