Nordbygg 2018

RISE håller föredrag om nyheter och metoder för bättre byggande på Nordbygg 2018.

Den 11 och 12 april 2018 är det återigen dags för Nordbygg 2018 och under mässan har RISE ett antal föredrag där vi presenterar nyheter, forskningsresultat och metoder för bättre byggande. Föredragen presenteras i korthet här.

11 april 2018

9:15-10:15 Certifiering av fjärrvärmecentraler
Björn Folkeson
10:30-11:30 Ny certifieringsregel 055 - Luftfilter för ventilationsanläggningar
Ny standard - hur ser kraven ut idag?

Johan Åkesson, Tobias Eriksson
13:00-13:30 Framtidsmöjligheter med glas
Jerry Eriksson
13:45-14:45 Bygg med solceller! Nya möjligheter för takrenovering och utvändig solavskärmning
Peter Kovacs
15:00-16:00 Bättre belysning med mänskliga mått
Magdalena Boork, Johanna Enger (LTH)

12 april 2018

9:15-10:15 Mekaniskt ventilerade golv och grunder - säkerställd funktion som förhindrar påverkan från fukt, mögel, emissioner och markradon!
Thorbjörn Gustavsson, Matilda Liinanki och Lars Olsson
10:30-11:30 Lufttäta klimatskal - Nya metoder och verktyg
Ulf Antonsson och Thorbjörn Gustavsson
13:00-14:00 Stoppa inläckage i ytterväggar och fönster - varför läcker det in och hur ska man göra vid fönstermontage?
Börje Gustavsson och Lars Olsson
14:15-14:45 Uterum med säkerställd funktion - kvalitetssäkring. Ställ krav!
Ulf Antonsson, Börje Gustavsson
15:00-15:20 Förbättrad samordning av installationstekniska system
Sofia Stensson
15:25-15:45 Entrélösningars energiprestanda
Sofia Stensson
16:00-16:30 Fuktsäker värmeåtervinning med FTX i kallt klimat – Behov av dynamisk provning av funktion vid låga utetemperaturer
Svein Ruud

Alla föredrag hålls i konferensrum K23 på Stockholmsmässan. Föredragen är kostnadsfria och ingen förbokning krävs men det finns ett begränsat antal platser.

Förutom ovanstående seminarier finns vi även i monter AG:19.

Varmt välkomna!

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Föredragen är kostnadsfria.

Kontaktpersoner

Lars Olsson

Tel: 010-516 50 23

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.