Seminarium: Hur kan man minska antalet döda och skadade i bostadsbränder?

Varje år omkommer cirka 90 personer vid bostadsbränder i Sverige. Antalet omkomna har legat på ungefär samma nivå de senaste 20 åren trots insatser såsom brandvarnare, brandsläckare och informationskampanjer. För att undersöka varför antalet inte har minskat startade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tre olika forskningsprojekt under 2014. Ett projekt som studerar tekniska orsaker till dödsbränder i bostäder, ett som studerar bostadsbränder som ett storstadsfenomen och ett som studerar individuella faktorer för dödsbränder.

Nu välkomnas du att ta del av de första resultaten från i huvudsak projektet som behandlar tekniska faktorer men även det som behandlar storstadsfrågor på ett kostnadsfritt seminarium.

Seminariet hålls på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, Borås, torsdagen den 19:e november 2015.

Program

12.30-13.00

Inledning

 

Petra Andersson, SP Fire Research och projektledare för projektet om tekniska faktorer, hälsar välkommen och inleder med att ge lite korta fakta om bostadsbränder och dödsbränder i Sverige.

13.00-13.30

Hur ser det ut i andra länder?

 

David Winberg, SP Fire Research, berättar om dödsbränder i andra länder.

13:30-14:00

Variationer mellan områden

 

Per-Olof Hallin, Malmö högskola och projektledare för projektet om storstadsfrågor, berättar tillsammans med Jerry Nilsson från Malmö högskola om skillnader mellan olika områden i storstäderna.

14.00-14.30

Fikapaus

 

14.30-15.00

Bidragande orsaker i byggnadskonstruktionen

 

Nils Johansson, LTH Brandteknik, berättar om orsaker som kan härledas till byggnadskonstruktionen

15.00-15.30

Hade dödsfallen kunnat förhindras?

 

Marcus Runefors, LTH Brandteknik, redovisar orsaker till varför personerna inte tog sig ut i tid.

15.30-16.00

System och produkter för att förhindra dödsfall och skador vid bränder

 

Magnus Arvidson, SP Fire Research, berättar om vilka produkter och system som finns för att förhindra dödsfall och skador vid bränder och deras effektivitet.

16.00-16.15

Summering och avslut

 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.