Metodvalidering

Kursen är lämplig för alla som arbetar med utveckling och validering av mätmetoder. Metodvalidering har en central roll i standarden för mätning/provning ISO/IEC 17025 där termen förekommer i olika former 22 gånger. Alla metodvalideringar måste utgå från krav och behov och utformas därefter.

Syfte

Denna kurs syftar till att öka kunskapen hur man för en analysmetod tar fram krav/behov, lägger upp valideringsplan och utvärderar valideringsdata. Inriktningen är främst kemiska analysmetoder. Målet är att varje deltagare tar fram en valideringsrapport för en av laboratoriets egna rutinmetoder som sedan kan användas som mall för att validera andra metoder.

Målgrupp

För er som arbetar på laboratorium med framtagande av nya metoder och med metodvalidering.

Innehåll

  • Genomgång av terminologi för validering och spårbarhet och grundläggande statistik för utvärdering av valideringsdata
  • Användning av certifierade referensmaterial
  • Framtagande av krav, analysbehov, valideringsplan och utkast till valideringsrapport för en av laboratoriets rutinmetoder

I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning, och deltagarna får individuell återföring från kursledaren. Planera in en hel arbetsdag (eller två halvdagar) efter kursen, inom ca två veckor för att göra klart beräkningarna och skicka in den färdiga valideringsrapporten till oss på SP.

 

Kurslitteratur: Metodvalidering, SP Rapport 2012:44. Ur förordet: Vår erfarenhet från kursverksamhet under senare år har stärkt oss i vår övertygelse att det behövs detaljerat utbildningsmaterial om metodvalidering på svenska. Trots ökande internationella aspekter och harmonisering förekommer skillnader i terminologi och tillvägagångssätt mellan sektorer vilket ibland skapar förvirring. Målsättningen har varit att ta fram en bred handbok baserad på befintlig litteratur. Målgruppen är främst mindre kemilaboratorier som behöver validera sina analysmetoder men kanske inte har tillräcklig erfarenhet. Handboken innehåller därför också ett förslag till mall för det praktiska valideringsarbetet.

 

Kursen leds av Bertil Magnusson, SP, Anders Karlsson, SP, Eskil Sahlin, SP och Ulf Örnemark, Emendo Dokumentgranskning (ulf.ornemark@telia.com)

Hotell 

Dessa hotell har SP avtal med i Borås: Quality Hotel Grand, Best Western Hotell, Scandic Plaza och Comfort Hotel Jazz. I Stockholm har vi avtal med Hotel Arcadia.

 

Utbildningstillfällen

16-18 okt 2017
Sista anmälningsdag:
2 okt 2017
Plats:
SP, Brinellgatan 4, Borås
Eventuellt hotell bokas och betalas av deltagarna själva.

Avgift

13 950 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Kursledare
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Anders Karlsson

Tel: 010-516 52 73

Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

Kursadministratör
Johan Seger

Tel: 010-516 52 67

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: