Informationssäkerhet - ISO 27001 och ISO 27002

Information är varje organisations viktigaste tillgång och måste hanteras systematiskt och ansvarsfullt. Att arbeta medvetet och aktivt med informationssäkerhet inger förtroende och hjälper organisationen att koncentrera sina resurser till rätt uppgifter.

Syfte

Syftet med standarden ISO 27001:2013 är att ge ett systematiskt och effektivt sätt att arbeta med informationssäkerhet i organisationer och företag. ISO 27001 är i likhet med t.ex ISO 9001 processinriktad och kräver att man identiferar de olika processerna i verksamhetnen samt de metoder för säkring och mätning som varje process kräver.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering i informationssäkerhet och standarden ISO 27001.  Kanske står du inför uppgiften att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet eller genomför interna revisioner inom informationssäkerhetsområdet.

Innehåll

Under kursen går vi igenom grunderna i standarden. Vi inleder med en genomgång av begreppen kring informationssäkerhet och går därefter vidare in på tolkning av kraven i standarden. Vi talar också om riskanalys och går övergripande igenom säkerhetstekniker i ISO 27002:2013.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

7 200 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.