Standardkunskap ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö

Ett företag som arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt minskar kostnaderna för ohälsa, minskar kvalitetsbristkostnaderna och ökar produktiviteten.

Dessutom uppfattas företaget som en attraktiv arbetsplats av personal och arbetssökande.

Vi inleder kursdagen med en diskussion kring sambandet mellan arbetsmiljö och ekonomi. Därefter ägnas resten av dagen åt en genomgång av detaljkraven i standarden ISO 45001:2018 och AFS 2001:1.

Syfte

Syftet med kursen är att få insikt i hur arbetsmiljöarbete bidrar till bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.
Förstå nyttan med ett ledningssystem samt hur det kan användas för att förbättra arbetsmiljö.
Att kunna fatta beslut om hur man ska gå vidare med att utveckla och införa ett ledningssystem i verksamhet.
Att lära sig hur man kan integrera arbetsmiljöledning med andra ledningssystem.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering i vad som krävs för att ha ett certifierbart ledningssystem för arbetsmiljö. Den vänder sig också till dig som kanske redan känner till AFS 2001:1 eller ISO 45001:2018 men behöver lite repetition eller kompletterande kunskaper. Kanske arbetar du som ledningsansvarig eller genomför internrevisioner inom kvalitet-, miljö eller arbetsmiljö eller är allmänt intresserad av området.

Innehåll

Grundläggande kunskaper om standarden för arbetsmiljö och AFS 2001:1.
Inblick i sambandet mellan arbetsmiljö och ekonomi.
Förståelse för nyttan med ett ledningssystem för arbetsmiljö.
Jämförelse mellan ISO 45001 och AFS 2001:1.
Begreppet arbestmiljö.

Utbildningstillfällen

12 sep 2019
Sista anmälningsdag:
29 aug 2019
Plats:
RISE Stockholm, konf rum 3, Drottning Kristinas väg 45, Stockholm
Utbildningen startar kl 09:00 till 16:00 inkl. fika och lunch

Avgift

7 200 SEK (exkl. moms)
Exkl. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, intyg samt förtäring

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

Per Lindberg

Tel: 010-516 55 60

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.