Kontroll av IBC-behållare

Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskaper för att självständigt kunna utföra återkommande kontroller av IBC-behållare enligt de krav som ställs i transportregelverken ADR, RID och IMDG-koden.

 

Syfte

Vår utbildning ger en beskrivning av provkrav, regler för användandet av IBC-behållare, genomgång av regelverkskrav på inspektion och besiktning samt beskriver bedömningsgrunder och dokumentationskrav. Vid godkänt genomförande erhålls utbildningsintyg som verifierar status som behörig för kontroll av IBC-behållare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som använder, tillverkar eller besiktigar IBC-behållare och som önskar erhålla behörighet att utföra kontroller av IBC-behållare

Innehåll

  • Genomgång av regler och klassificering
  • Typprovning av IBC-behållare teoretisk beskrivning
  • Märkning, dokumentation
  • Kontroll av IBC-behållare - teori
  • Praktiska besiktningsövningar
  • Bestämmelser för användning

Utbildningstillfällen

29-30 jan 2020
Sista anmälningsdag:
10 jan 2020
Plats:
RISE Borås konf. rum Galileo, Hus 1, Brinellgatan 4, Borås

Avgift

12 600 SEK (exkl. moms)
I kurskostnaden ingår all dokumentation samt förtäring. Ev hotellkostnad ingår inte.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Daniel Andersson

Tel: 010-516 57 23

Kursadministratör
Berit Ölmesten

Tel: 010-516 54 55

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.