Statistik och kvalitetskontroll

Den här kursen syftar till att öka kunskapen inom den grundläggande statistiken för kvalitetskontroll, metodvalidering och mätosäkerhetsberäkning på ett kemilaboratorium. Huvuddelen av kursen ägnas åt hur man effektivt tar fram, arbetar med och utvärderar kontrollprov. Som kurslitteratur används den s.k. ”Trollboken” (Nordtest rapport TR 569 Intern kvalitetskontroll – Handbok för kemilaboratorier).

Målgrupp

För er som arbetar på kemilaboratorium med intern kvalitetskontroll och behöver en bättre statistisk grund att stå på.

Innehåll

   

  §  Grundläggande statistik

  §  Terminologi

  §  Kontrollprov och kontrolldiagram (X-diagram och R-diagram)

  §  Regler för godkännande av kontrollprov

  §  Långtidsutvärdering

  En viktig del av kursen är att deltagarna har möjlighet att fråga och diskutera med kursledarna kring deltagarnas egna metoder.

  I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning och deltagarna får individuell återföring från kursansvarig.

  Kursen ges normalt två gånger per år (på våren i Stockholm och på hösten i Borås).

  Kursen leds av Eskil Sahlin och ibland även Bertil Magnusson.

   

Hotell

Dessa hotell har SP avtal med i Borås: Quality Hotel Grand, Best Western Hotell, Scandic Plaza och Comfort Hotel Jazz. I Stockholm har vi avtal med Hotel Arcadia.

Utbildningstillfällen

24 sep 2019
Sista anmälningsdag:
10 sep 2019
Plats:
Rise, Borås
Eventuellt hotell bokas och betalas av deltagarna själva.

Avgift

6 800 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Kursledare
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Kursadministratör
Johan Seger

Tel: 010-516 52 67

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.