Tryckkalibrering

Vad behöver du tänka på då du kalibrerar tryckgivare och hur undviker du felkällor? Vad behöver vara med i ett kalibreringsbevis och hur gör du en mätosäkerhetsbudget?

Under kursen blandas praktiska moment med teori. Allt detta ger dig en god kunskapsbas i ditt dagliga arbete.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig kunskap om grunderna i tryckkalibrering. Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper för att välja kalibreringsstrategi samt kunna tolka och upprätta en osäkerhetsbudget. Du ska också ha en förståelse för olika mätprinciper för tryckgivare, liksom för olika typer av kalibreringsutrustning för tryck.

Målgrupp

Personer som kalibrerar eller kontrollerar tryckgivare samt personer som arbetar med tryckmätning och som behöver en bättre förståelse för kalibreringens betydelse för mätresultaten.

Innehåll

I denna kurs kommer vi att behandla grunderna i tryckkalibrering. Vi kommer att titta på olika tryckgivares uppbyggnad samt vilka principer för kalibrering som finns. En del av kursen är laborationer där man i praktiken får känna på de avsnitt vi behandlar i teorin. Spårbarhet och grundläggande mätosäkerhet är också viktiga delar i kursen liksom innehållet i kalibreringsbevis.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

12 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, kaffe och lunch.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Fredrik Arrhén

Tel: 010-516 56 24

Viktoria Jonasson

Tel: 010-516 56 39

Kursadministratör
Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: