Elektronik och IKT

Elektronik för krävande miljöer är ett specialområde. Vi kan i våra välutrustade laboratorier utsätta elektronikkonstruktioner för påkänningar från vibrationer, mekaniska stötar, elektromagnetiska störningar, elektrostatiska urladdningar, damm, temperatur- och fuktvariationer m.m.

Elektronik för säkerhet och tillförlitlighet är vårt andra specialområde. Elsäkerhet, explosionsskyddad utrustning, ESD-skydd, programvara, maskinsäkerhet och IT-säkerhet ingår i våra tjänster.

SP Elektronik erbjuder ett stort utbud av kurser inom de flesta av våra teknikområden. En del av kurserna schemaläggs vid fasta tillfällen medan andra kan skräddarsys för ditt företag. Ring eller e-posta om du har frågor eller önskemål.

Schemalagda kurser
Våra schemalagda kurser hålls på SP i Borås bl a för att det ger möjlighet till en bra mix av teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar i våra välutrustade laboratorier. Kurserna avslutas normalt med en skriftlig examinering. Efter godkänt prov får deltagarna ett certifikat/intyg över genomgången kurs.

Företagsanpassade kurser
Vi erbjuder företagsanpassade kurser, som antingen hålls på SP eller hos företag, t ex för att introducera en grupp av ingenjörer till ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Kurser som hålls företagsinternt anpassas till företagets specifika frågeställningar. Därigenom blir användningen av nya kunskaper i det egna arbetet självklar. Kursernas omfattning anpassas efter behov – t ex en halv – eller heldag eller några halvdagar med lämpligt intervall emellan.

Sök inom elektronik och ikt

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.