Energi och miljö

SP utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling. Inom Energi och miljö stöder vi utvecklingen av hållbara energisystem.

Vi bedriver tvärteknisk forskning och utvärdering inom exempelvis effektivare energianvändning, omvandling och distribution av energi och förnybar energi. Vi är också med och utvecklar mera klimatneutrala framtida energilösningar, förnybar energi, energi- och materialåtervinning, risk och livslängdsteknik och miljömanagement.

Sök inom energi och miljö

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.