Jordbruk och Livsmedel

Såväl medarbetare som organisation måste kunna möta de nya kompetenskrav som ställs. Vi erbjuder kunskaper som du direkt kan dra nytta av när du är tillbaka i verkligheten på din arbetsplats och möter dina kunder och uppdragsgivare. De flesta av våra utbildningar inom livsmedel är förlagda till RISE Jordbruk och Livsmedel i Göteborg. Vi utvecklar ständigt vår egen kunskap genom forskning och samarbete med andra institut, universitet och högskolor – både i Sverige och utomlands. Våra praktiskt inriktade utbildningar genomför vi i vårt utvecklingscentrum. Här kan vi kombinera utbildningsaktiviteter med produkt- eller processutvecklingsarbete.

Skräddarsydda utbildningar
Förutom våra öppna kurser kan vi självfallet även erbjuda företagsinterna, skräddarsydda utbildningar. Fördelar med företagsintern utbildning är bland annat att:

• utbildningen fokuserar på ert företag med exempel från er verksamhet
• deltagarna slipper rese- och hotellkostnader vid genomförande hos er
• det ger större genomslag när fler får samma kunskap
• det är kostnadseffektivt
• kursdokumentation kan specialanpassas och även lämnas i digitalt format

För flexibla lösningar vad gäller tid, plats och innehåll är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Kontakt: Carina Gatzinsky, tel 010-516 67 22, Carina.gatzinsky@ri.se

Sök inom livsmedel

Aktuella utbildningar

Mögel - teori och praktik
12-14 nov 2019, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.