Branschinriktat

Alla våra kurser fokuserar på mätteknik, mätosäkerhet och liknande. I våra branchinriktade kurser gäller samma sak, men här försöker vi koppla mättekniken till applikationer och frågeställningar inom en viss tillämpning. Det kan gälla allt från mätningar på ett sjukhus till mätningar i en processindustri eller mätteknik som rör ett viss område (som t.ex. utsläppsrätter för CO2).

Sök inom branschinriktat

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.