Elektricitet

Vi erbjuder öppna och företagsanpassade kurser för elenergimarknaden. Våra kurser vänder sig till elmarknadens aktörer där myndigheterna ställer krav på mätningens kvalitet. Kurserna kommer att inriktas på kravet för ackreditering med kvalitetssäkring enligt ISO/IEC 17020 och kategori 2 där föreskrifter sätter upp största tillåtna fel för lågspännings strömtransformatormätning där kravet på hur mätnoggrannhet skall upprätthållas och kontrolleras.

Kurs- och temadagar
Våra kurser kommer att hållas årligen om underlag finns. Vi kommer också att arrangera kurser för kategori 1 respektive kategori 3-5, från och med 2010. Temadagar kommer att arrangeras vid förändringar inom elmarknaden eller händelser som påverkar sättet att arbeta. Du är dock alltid välkommen att kontakta oss för en individuell lösning.

Sök inom elektricitet

Relaterad information

Kontaktpersoner

Valter Tarasso

Tel: 010-516 54 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.