Optik

Vår verksamhet inom fotometri och radiometri utvecklas kontinuerligt genom ett ständigt pågående arbete med forskning och innovationer.
Denna utförs till stor del av externa uppdrag från forskningsfinansiärer likaväl som i formen av kunduppdrag. Genom att ha ett nära samarbete mellan forskning, utveckling och kalibrering säkerställs att tjänsterna ligger i teknikens framkant.

Företagsanpassade utbildningar
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som kan arrangeras antingen vid SP eller på plats hos våra kunder. Utbildningarna kommer då att utgå från respektive företags arbetssituation.

Sök inom optik

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.