Tryck och vakuum

Vi erbjuder öppna och företagsanpassade kurser inom tryck- och vakuumteknik samt täthetskontroll och läcksökning.

Med hjälp av våra experter får du kunskaper som underlättar ditt dagliga arbete vilket leder till bättre ekonomi och högre kvalitet i din produktion. Efter våra kurser har du även kunskap för att kunna välja rätt utrustning och metod för din applikation.

Företagsanpassade utbildningar
Är du intresserad av företagsanpassade utbildningar kontakta:

Viktoria Jonasson
e-post: viktoria.jonasson@ri.se
Tel. 010-516 56 39
Sök inom tryck och vakuum

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.