Mekan- och fordonsindustri

Vi utvecklar och inför ny teknik för mekanisk tillverkningsindustri, fordonsindustri samt sjöfart och off-shoreindustri. SP bidrar till minskade skador på personer och gods och till effektivare och säkrare transportmedel. Viktiga behov hos fordonstillverkare, verkstads- och elektronikföretag, transport- och förpacknings-branscherna och underleverantörer tillgodoses inom detta område.

Utbildningar inom Mekan- och fordonsindustri omfattar risk och säkerhet i logistiksystem, effektiva och hållbara transporter och strukturell och funktionell integritet hos fordon och fartyg. Gemensamt för området är en bred kompetens inom åtskilliga tillämpade vetenskaper. Exempel på sådana är elektronik, akustik, logistik och informationsteknik, med kopplingar till miljötålighetsteknik, livslängdsteknik, designfrågor, kommunikation, och system- och riskanalys. Syftet är att undanröja eller minska risker för skador på människor, egendom och miljö vid transporter och industriell verksamhet.

Sök inom mekan- och fordonsindustri

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.