Fordonsindustri

SP är landets största samlade resurs för fordonstillverkare och underleverantörer till branschen. Vi utvecklar fordonsteknik för bilar, lastvagnar, bussar och arbetsfordon för att skapa säkra och hållbara transporter. Framtidens teknologier är aktiv säkerhet, lätta konstruktioner, el- och elhybridfordon samt alternativa drivmedel. Våra kurser bygger på flera av SPs kompetensområden inom fordonsteknik. Mekanik, elektroniska styrsystem, brandteknik, livslängdsteknik, riskhantering, kemi och materialteknik ingår i kursutbudet.

Sök inom fordonsindustri

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.