Mekanisk tillverkning

SP är en bred teknisk resurs för den tillverkande industrin. Vår forskning bidrar till säkrare, miljövänligare och effektivare lösningar inom mekanisk tillverkning, järnväg, sjöfart, offshore, maskiner samt komplexa produkter och konstruktioner. Våra kurser bygger på flera av SPs kompetensområden inom fordonsteknik. Vi kan förklara CE-märkning och EGs maskindirektiv. Kurserna förklarar hur risker analyseras och hur man kan bygga säkra styrsystem för maskiner. Inom materialteknik kan SP ge kurser inom mekaniska egenskaper och skademekanismer inom metalliska material (hållfasthet, utmattning) och polymera material (plast, gummi). Transport av farligt gods, personlig skyddsutrustning, miljötålighet och livslängdsteknik är andra exempel på efterfrågade kurser.

Sök inom mekanisk tillverkning

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.