Sjöfart och Off-Shore

SP är en bred resurs för tillverkare och leverantörer inom Sjöfarts- och Off-Shorebranschen. Våra kurser riktar till industri som behöver kompetens från miljötålighet, livslängdsteknik, lättviktskonstruktioner, brand och säkerhet till sjöss. SP kan också ge kurser inom de olika regelsystem och krav som sjöfartsnäring och Off-Shore måste uppfylla.

Sök inom sjöfart och off-shore

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.