Värdeskapande internrevison

En utbildning för dig som vill utvecklas i din roll som internrevisor eller i rollen som ansvarig för ledningssystemet och planeringen av interna revisioner.

 

Syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagarna verktyg för värdeskapande internrevisioner med konkreta förbättringsförslag som bidrar till att förväntade resultat uppnås.

Målgrupp

Interna revisorer, revisionsledare och medlemmar i ledningsgrupper som vill utveckla sig själva och organisationens angreppssättet för interna revisioner.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur interna revisioner kan kopplas till verksamhetens strategiska inriktning, övergripande mål och policys, intressenters förväntningar och ledningssystemens målsättningar.
Tyngdpunkten kommer att ligga på planering av interna revisioner samt analys, sammanställning och presentation av resultat. Med utgångspunkt från ett exempelföretag eller deltagarnas egna verksamhet och kraven i ISO 9001, ISO 14001 respektive ISO 45001 varvas diskussioner med praktiska övningar.

 

Förkunskaper

God kunskap i någon av standarderna ISO 9001, 14001, 45001 och/eller OHSAS 18001 samt kännedom om interna revisioners syfte och hur de ska planeras, genomföras och rapporteras utifrån standardernas krav.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

10 400 SEK (exkl. moms)
I priset ingår utbildningsmaterial, förtäring och intyg

Kontaktpersoner

Kursledare
Eva-Stina Hedin

Tel: 010-516 59 22

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.