Grundkurs i virkestorkning

VirkestorkningEn kurs för personal som är ny inom virkestorkning samt för alla andra som fungerar som stödfunktioner

Kursen skall ses som en förberedande kurs i virkestorkning, för den personal som redan arbetar med eller skall arbeta med virkestorkning.

Målgrupp

Torkskötare, jourpersonal, truckförare eller annan personal som arbetar inom torkens arbetsområde.

Innehåll

  • Torkningens grundprinciper
  • Trämateriallära
  • Fuktig luft
  • Trä och fukt
  • Fuktkvotsmätning
  • Torkningskvalitet
  • Industriell torkning

Läs mer i Detaljerad information under Dokument i högra spalten.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

6 200 SEK (exkl. moms)
inkl dokumentation, kaffe och lunch.
5 700 SEK (exkl. moms)
för andra deltagaren från samma sågverk.
5 200 SEK (exkl. moms)
för ytterligare deltagare från samma sågverk.

Kontaktpersoner

Kursansvariga
Gerhard Scheepers

Tel: 010-516 62 26

Tommy Vikberg

Tel: 010-516 62 64

Kursadministratör
Göran Berggren

Tel: 010-516 62 30

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.