Cellulosabaserad textil

Vi arbetar med forskning och utveckling inom hållbar cellulosakemi och återvinning av textil med ett systemperspektiv för att möjliggöra cirkulär ekonomi. Vi stärker svenskt näringsliv och möjliggör nya affärsmodeller inom cellulosa-, textil-, mode-, och återvinningsindustri.

Merparten av vårt arbete utförs inom ramen för stora fleråriga forskningsprogram som vi även koordinerar.

 

 

 

Mistra Future Fashion är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, initierat och till huvudsak finansierat av Mistra. Programmet har en budget på 110 mkr och sträcker sig över 8 år, från 2011 till 2019. SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut är värdorganisation för programmet som har 12 forskningspartners och fler än 30 industripartners. Vår forskning fokuserar på cirkulär ekonomi, och möjliggörandet att omvandla dagens linjär industri till en hållbar cirkulär industri. Med ett systemperspektiv är vi unika i att fokusera på den större bilden och samspelet mellan de olika komponenterna inom systemet. Med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, arbetar programmet med att förstå och fortskrida med forskningen inom de mest relevanta områden i systemet som måste förändras. Läs mer >>

 

 

 

Trash-2-Cash är ett forskningsprojekt som hanterar problemen med ökande mängder av textil- och pappersavfall genom att utveckla hållbara porcesser för återvinning och design för att omvandla avfall till högvärdiga produkter. Det är ett unikt samarbete mellan designers, designforskare, kemister, ingenjörer, råmaterialleverantörer och slutprodukttillverkare. Innovativa regenereringsprocesser utvecklade av projektpartners används för att skapa nya återvunna material som kommer att stärka Europas kreativa industri och begränsa användingen av jungfruliga material. Det är en process för materialinnovation med ett designdrivet perspektiv som tar sin utgångspunkt i en molekylär nivå. Läs mer >>

 

 

 

I forskningsprojektet NeoCel utvecklas innovativa och techno-ekonomiskt lönsamma alkaliska processer för hållbar produktion av högkvalitativa textilfibrer från reaktiv dissolvingmassa. Produktionen ska kunna ske i anslutning till befintliga massafabriker.

 

Målen är att:

  • Öka användningen av cellulosa från hållbara källor för materialapplikationer med särskilt fokus på textilier
  • Minska miljöpåverkan och risken för skadlig arbetsmiljö förknippad med produktion av konstgjorda cellulosafibrer
  • Främja tillgången till hållbart producerade konstgjorda cellulosafibrer för textil- och modeindustrin.

Läs mer >>

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.