Biobaserade material, en del av RISE Bioekonomi

Med vår kompetens, forskning och informationsspridning erbjuder vi en helhet inom värdekedjor för nya biobaserade material och bidrar till framtidens biobaserade industri och hållbara samhälle.

 

Lighthouse EcoBuild

Lighthouse EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö. Läs mer...
Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Limning av virke, limträ, fönster

Kontaktpersoner

Hans Holmberg

Tel: 010-516 62 55

Anna Jacobs

Tel: 010-228 45 30

Helena Halonen

Tel: 010-228 45 77

Mats Westin

Tel: 010-516 51 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.