Formulering

Genom smart formulering och kontrollerad frisättning kan din produkt uppnå ökad presentanda, mindre sidoeffekter och ökad stabilitet. SP kan vara din partner genom hela formuleringsprocessen. Vårt mål är att du ska få en långsiktigt hållbar, effektiv och funktionell produkt utifrån dina behov.

Formuleringsområdet riktar sig mot alla branscher där formulering är av betydelse, till exempel läkemedel, livsmedel, medicinteknik, kosmetik/hygien, rengöring, personal care samt kemiindustri.

 

Exempel på vad vi kan erbjuda

  • Omformulering för optimal stabilitet
  • Formulering av emulsioner och skum
  • Design av pulverformuleringar
  • Formulering av peptider och proteiner
  • Hitta rätt känsla med taktil perception
  • Claim support.

 

Forskning inom formuleringsområdet

Vi fokuserar på design och utveckling av såväl enkla som mer komplexa formuleringar samt att optimera och kombinera metoder för karakterisering. Att studera interaktioner mellan komponeter i formuleringen samt mellan komponenter i formuleringen och den omgivande miljön är en viktig del av forskningen för att förstå bakomliggande mekanismer och därmed optimera formuleringens funktion.


En stor del av de strategiska satsningar som planeras inom formuleringsområdet kommer att göras inom eller i nära samarbete med kompetensplattformen PERFORM

Erbjudanden inom formulering

Vi hjälper dig genom hela formuleringsprocessen för att skräddarsy din produkt utifrån dina behov.Läs mer...

Tjänster inom formulering

Formuleringsområdet har störst fokus på tjänster i form av forskningsuppdrag och forskningsprojekt, men vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och analys- och karakteriseringstjänsterLäs mer...

Forskningsprojekt inom formulering

Inom formuleringsområdet arbetar vi med ett flera olika forskningsprojekt finansierade av bland annat EU och Bio-X.Läs mer...

Beständighet och materialåtervinning

Genom att förutsäga din produkts beständighet i olika miljöer samt möjligheter till återvinning kan dina konsumenter välja den produkt som passar bäst för deras ändamål. SP kan vara med i hela processen från utveckling av material till bestämning av en produkts beständighetLäs mer...

Materialteknik

Genom materialteknik kan du exempelvis uppnå: förbättrad korrosionsbeständighet, UV skydd och ge produkten en bättre miljö- och hälsoprofil samt funktioner såsom självrengörande ytor, transparens, beständighet mot påväxt eller bionedbrytbarhet. Läs mer...

Mätningar och mätkvalitet

Säkerställ kvaliteten på din produkt. Vi hjälper dig att hitta rätt mätmetod. Vi kan också designa hela smarta och funktionella analyspaket för just dina behov.Läs mer...

Rena ytor - antifouling

Håll båtbotten fri från havstulpaner utan att förstöra miljön. Undvik kostsamma produktionsstopp och minska underhåll och skador på fasader genom att hålla ytorna rena från smuts. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.