Biologiskt laboratorium

SPs biologiska laboratorium ”Biolab” har samlat SPs biologiska kompetens och avancerad utrustning för att kunna möta det ökande behovet av biologiska tester. Biolab har stor teknisk bredd och erbjuder tekniska tjänster inom mikrobiologi, miljöpåverkan, miljögiftighet, återvinningsfrågor, mm.
Forskning

Tillgång till miljöanpassade produkter och deras effekter på miljö samt kretsloppstänkande spelar en allt större roll. Genom en unik kombination av kompetenser från materialteknik, kemi och mikrobiologi, kompletterad med hela SPs tekniska resurser, utgör Biolab en bas för internationellt konkurrenskraftig forskning.

Vi bedriver forskning främst inom utveckling av nya miljöanpassade material, återvinning samt utveckling av nya testmetoder. Vi löser olika typer av problem, ofta i samarbete med andra delar av SP och utvecklar nya provningsprogram, anpassade för att belysa aktuella frågeställningar.

Provning och teknisk utvärdering

Vi utför också specialdesignade och standardiserade provningar och tekniska utvärderingar samt bland annat kvalitetskontroll och tredjepartscertifiering av material och produkter som efter användandet skall kunna omhändertas på ett miljömässigt skonsamt sätt.

Svanenmärkning

SP utför funktionstest av kompostbehållare enligt kriterier som Nordisk Miljömärkning Svanen ställt upp.Läs mer...

SP Småföretag

Läs mer...

Antimikrobiell funktion

En ökande mängd material och produkter tillverkas idag för att vara antimikrobiella i något avseende.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.