MegaLegumes – Svenska proteingrödor som industriråvara

RISE Jordbruk och Livsmedel leder inom ramen för EU-programmet ”European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability´(EIP-Agri)" projektet MegaLegumes – Svenska proteingrödor som industriråvara.

Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri.

Inom projektets ram kommer demonstrationsodlingar av lupin och åkerböna för humankonsumtion läggas ut i Lyse, Umeå, Upplands Väsby och Skepparslöv medan man samtidigt arbetar med råvaruberedning, produktutveckling och slutligen kommersialisering av färdiga produkter.

Projektet baseras på den kraftigt ökade efterfrågan av svenska livsmedel som är hälsosamma, smakar bra och som bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion. Det finns därför ett stort behov hos industrin att ersätta till exempel importerad soja som råvara i innovativa, hälsosamma livsmedel och foder.

Förutom RISE deltar Hushållningssällskapet Väst, Nordisk Råvara AB, Lantmännen Cerealia AB, Veggi AB och So Fungy Ek. för.

Kontaktperson RISE: Lina Svanberg, lina.svanberg@ri.se , 010-516 66 79

 

 

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Lina Svanberg

Tel: 010-516 66 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: