Process och teknologiutveckling - Utrustning

Vi har en unik infrastruktur för forskning och utveckling av livsmedelsprocesser som inkluderar pilotanläggningar och specialiserad process- och mätutrustning. Bland vår utrustning finns både traditionell teknik och den allra senaste processtekniken. Vi har därmed möjlighet att tillverka livsmedel och utvärdera olika processteknologiska lösningar och är en erfaren samarbetspartner inom feasibility studier, uppskalning och industrialisering.

  Mikrovågsutrustning

  • Tubulär mikrovågsutrustning i pilotskala för pumpbara/flytande produkter
  • Mikrovågstunnelugn i pilotskala
  • Torkningsutrustning med mikrovågsteknik och varmluft
  • Tempereringsutrustning med mikrovågsteknik vid lägre frekvens
  • Kombinationsugn med mikrovågs-, konvektions- och infraröd teknik
  • En uppsättning av mikrovågsugnar i laboratorieskala samt mindre pilotskala
  • RISE tar även fram skräddarsydda utrustningar för olika typer av mikrovågstillämpningar

   

  Utrustning med infraröd teknik

  • Tunnelugnar i pilotskala med infraröd teknik
  • Pilotskaleugn med infraröd- och impingementteknik (höghastighetsluft)
  • Labbskaleugnar med infraröd- och impingementteknik (höghastighetsluft)

   

  Flödesutrustning

  Förutom en uppsättning av olika typer av pumpar, värmeväxlare, ventiler och tankar har vi följande testanläggningar i pilotskala:

  • Diskrigg / Cleaning-In-Place (CIP) pilot plant
  • Anläggning för ultrahögtemperatur-behandling (UHT) av flytande produkter
  • Tubulär mikrovågsutrustning i pilotskala för pumpbara/flytande produkter

   

  Utrustning för strukturskapande processer

  • Tempereringsutrustning för choklad
  • Ultraljudsutrustning (High Power Ultrasound)
  • Pulverblandare
  • Frystork
  • Utrustning för koldioxidtorkning


  Utrustning för extraktion

  Vi har utrustning för gröna extraktionsprocesser, såsom superkritisk koldioxidextraktion, tillgänglig i storlekar 100 ml, 500 ml och 1.5 L. Extraktionssystemet tillåter ett tryck på upp till 600 bar.
  Vi har utrustning som möjliggör följande extraktionsprocesser:

  • Superkritisk koldioxidextraktion
  • Superkritisk koldioxidextraktion med hjälplösningsmedel(t.ex. etanol)
  • Flytande koldioxidextraktion

  Pilotanläggning för kött och chark

  Denna anläggning är utrustad med senaste tekniken och uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet, vilket innebär att vi bland annat kan producera för konsumenttester och testproduktion. Anläggningen används i samband med produkt- och processutveckling av kött-, fågel och fiskprodukter.

  Bland annat finns följande utrustning:

  • Rökskåp designade för rökning med flis samt kondenserad rök
  • Vakuum- och gasförpackningsmaskiner
  • Kötthack och malare
  • Injektor
  • Korvspruta
  • Tiningskammare
  • Tumlare
  • Tempereringskammarare med mikrovågor vid lägre frekvens

  Bageri

  Bageriet används för såväl processutformning av alternativ bakningsteknologi, så som kombinationer av mikrovågs- och infraröd teknik, som traditionell bakning som referensprocess. I bageriet kan vi även producera för konsumenttester. Bageriet har pilotugnar för bakning med lämpliga kombinationer av mikrovågs- och infraröd teknik samt impingement och traditionell teknik. Den traditionella utrustningen inkluderar:

  • Traditionella varmluftsugnar
  • Jässkåp
  • Degblandare
  • Bullrivare
  • Kavlingsmaskin

   

  Analysinstrument

  Vi utför process- och produktanalyser för att hjälpa våra kunder att identifiera lämpliga tillvägagångssätt vid produktionsproblem, utreda befintliga processer/produkter eller för att stödja vid våra kunders process- och produktutveckling.  Ett brett utbud av instrument och metoder finns tillgängliga:

  • Utrustning för mätning av dielektriska egenskaper
  • Differentiell svepkalorimeter (DSC)
  • Gaspyknometer
  • Utrustning för färganalys (DigiEye)
  • Utrustning för bestämning av vattenhalt
  • Vattenaktivitetsmätare
  • Utrustning för utvärdering av pulveregenskaper
  • Pulverdensitetsmätare
  • Siktutrustning för analys av partikelstorlek
  • Temperaturmätare (termoelement, optiska fibrer, etc.)
  • Infraröd kamera
  • Mätutrustning för tempereringsgrad av choklad
  • Etc.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Haris Hondo

Tel: 010-516 66 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.