RISE Samhällsbyggnad

Vi arbetar med byggd miljö, resurseffektivisering, funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och stadsutveckling. Vi erbjuder FoU-tjänster som skapar nytta för näringsliv och samhälle och har människan i centrum. Divisionen har cirka 350 medarbetare.Division Samhällsbyggnad kombinerar helhetssyn och spetskompetens inom områden som byggd miljö, resurseffektivisering, funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och stadsutveckling. Vi tar fram ny kunskap och klimatsnåla, energi- och kostnadseffektiva tjänster och lösningar för ett hållbart och attraktivt samhälle med människan i centrum.

Genom forskning, utveckling och tjänster som provning, teknisk bedömning och certifiering, ofta kopplade till test- och demoanläggningar, hjälper vi våra kunder och samarbetspartners att stärka sin konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi bidrar också till utveckling av hållbara samhällsfunktioner i samarbete med offentliga aktörer inom samhällsbyggnad och vård.

I samarbete med kunder och samarbetspartners utvecklar vi ständigt ny kunskap med fokus på teknik och metoder, för att stärka näringsliv och samhälle både nationellt och internationellt. Vi har bland annat Sveriges största samlade forskningsmiljö inom betong- och bergmaterialområdena, träbyggande och glas.

Divisionen erbjuder också utrednings-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom en rad områden kopplade till samhällsbyggnad.

Innovationspartner till små och medelstora företag

Vi stöttar små och mellanstora företag genom hela innovation- och utvecklingsprocessen. Vi utför provning och teknisk utvärdering av material och enskilda komponenter såväl som systemlösningar.

Test och demo

Test och demonstration är en viktig del av vår verksamhet, där företag, universitet och offentliga organisationer kan testa och utveckla idéer till färdiga modeller, tjänster och produkter. Divisionen har flera unika testbäddar, labb och demonstrationsmiljöer där vi i nära samarbete med kunder och partners möjliggör innovationer. Arbetet sker i laboratorium och i fält kring frågor som effektivitet, kvalitet, ljudmiljö, säkerhet, beständighet, miljöanpassning och tjänsteutveckling.

Relaterad information

Se även

Blogg
Bloggen: RISE SamhällsbyggnadDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.