Byggnadsfysik och innemiljö

Sektionen Byggnadsfysik och innemiljö arbetar ofta med kvalitetssäkring under byggprocessen.Inom sektionen för Byggnadsfysik och innemiljö arbetar vi med energieffektiva och fuktsäkra byggnader med god innemiljö.

Ofta handlar uppdragen, som vi utför bl a för byggindustrin och fastighetsägare, om att utvärdera byggnadsmaterial, byggnadsdelar eller hela byggnader. Utvärderingar utförs med avseende på värmeisoleringsförmåga, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, radonförekomst och andra aspekter som påverkar innemiljön, energianvändningen och beständigheten.

Kvalitetssäkring av exempelvis fönster och dörrar, småhus, innemiljön i hela byggnader eller av byggprocessen utgör en stor del av de uppdrag som vi utför för våra kunder. Vår skadeutrednings­verksamhet är också ett viktigt inslag i vår verksamhet.

Vår forsknings- och utvecklingsverksamhet finns bland annat inom områdena fuktsäkra byggnader, innemiljö och hälsa, lufttätt byggande samt energieffektiva byggnader.

Exempel på utbildningar som våra kunder efterfrågar finns inom områdena fuktsäkerhet, effektiv energianvändning och god innemiljö.

Vi samarbetar med flera universitet och högskolor, vi ingår i Fuktcentrum och vi driver tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola Konvektionsgruppen.

RISE Våtrum

RISE Våtrum är den naturliga parten för olika aktörer inom våtrumsområdet vad gäller forskning och innovation, provning, skadeutredningar, utbildning, certifiering m m.Läs mer...

Putsade, odränerade träregelväggar

Problem med fukt i putsade fasader har uppmärksammats i relativt nybyggda hus. Skador har skett inne i väggkonstruktioner som består av en träregelvägg som isolerats med styrencellplast eller mineralull direkt mot en yttre skiva av kartonggips, alternativt plywood.Läs mer...

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader ska säkerställa god funktion och förebygga att problem och reklamationer uppkommer.Läs mer...

ZEB, Zero Emission Buildings

RISE samlade spetskompetens inom området energieffektiva byggnader, både nybyggnad och renovering av befintliga byggnader. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Se även

FuktcentrumDokumentet öppnas i ett nytt fönsterwww.fuktsakerhet.seDokumentet öppnas i ett nytt fönsterByggaL (www.byggal.se)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterByggaE (www.byggae.se)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Eva Sikander

Tel: 010-516 51 62

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.