Glas

Vi arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra material.

Vi utvecklar området ”transparent intelligens”.  Där samlas transparenta produkter med inbyggd intelligens som solskydd, solceller, lastbärande glas, antenner, självrengörande ytor, elektrokroma folier, display med multitouchfunktion etc.


Egen webbplats

www.glafo.se

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.