Träbyggande och boende

Är trä verkligen något för 2000-talets byggande? Frågar du oss, så är trä självklart det mest moderna materialet du kan använda idag. Det är förnybart, miljövänligt, vackert, mångsidigt och energieffektivt. En viktig del av vår verksamhet är att öka möjligheten att använda trä i olika slags byggnadsverk, inte minst höga trähus och broar, för att bidra till ett hållbart samhälle.

 

 

Innovation, forskning och verkliga byggprojekt har tillsammans med industrin och samhälle gett oss en lång erfarenhet av att utveckla träkonstruktioner.

Samarbeten med universitet, leverantörer, konsulter, byggare och kommuner gör att vi kan erbjuda dig gedigen kompetens inom träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material.


- Husbyggnad nybyggnation och ROT
- Brobyggnad (3rd International Conference on Timber Bridges Skellefteå, Sweden 26-29 June, 2017)
- Utomhuskonstruktioner och fasader

 

Utveckling av produkter, processer, konstruktioner, metoder, byggbestämmelser och standarder ökar fördelarna med trä i byggande och boende med avseende på teknik, miljö och ekonomi. Kunskapsöverföring genom standardiseringsarbete, utbildning, seminarier, handböcker och projekt

 

Vad kan vi hjälpa till med
Från idéstadie till brukarfasen kan vi hjälpa dig som utvecklar bostäder, lokaler och hallar med anpassade kunskaper och erbjuder dig följande tjänster:

• Rådgivning vid valet av byggsystem: limträ, konstruktionsvirke, massivträ med KLT-skivor
• Beräkningar, analyser och dimensionering enligt Eurokod 5
• Förslag på konstruktionsdetaljer och stomkomplettering
• Utveckling av konstruktioner, mätning av akustik- och vibrationsegenskaper
• Råd och anvisningar rörande brandskydd
• Uppföljning och övervakning av byggnader med t.ex fuktnivåer med SP Monitor
• Överföringen av erfarenhet från tidigare projekt
• Deltagande i workshops och projekteringsmöte med arkitekt, byggmästare, konsult och beslutsfattare i tidigt skede
• Kvalitetssäkring under byggtiden
• Expertis vid skador och ras
• Hjälp med ansökningar om finansiering för utveckling och innovationsprojekt
• Föreläsning på seminarier och kurser inom träkonstruktioner

Några av de projekt som vi deltar i

Bioinnovation Framtidens biobaserade byggande och boende

• Nordic built concept for renovation

• Interreg Nord. Nya möjligheter för CLT (Extern länk)

• Interreg Botnia Atlantica. Renovation Center (Extern länk)

• AcuWood – Acoustics in wooden buildings

• COST Action FP1404 Fire Safe Use of Bio-based building products

• Steelcoat Sustainability assessment of a new technology for steel protection

• DuraTB - Durable Timber Bridges

TallFacades – TallTimber Facades, identification of cost-effective and resilient envelopes for wood construction

• Fire safety in timber buildings - Technical guideline for Europe

• Samverkansbjälklag betong-träbjälkar-massivträplatta

• Höga byggnader i trä – Konceptstudier

• SPFiT – Beräkning av träkonstruktioners brandmotstånd

• €CO2 Wood in carbon efficient construction

LCA of bridges Climate assessment of bridge design alternatives

• Exploring climate impacts of wood construction The effects from including non-traditional aspects in LCA

• Exploring climate impacts of wood construction The effects from including non-traditional aspects in LCA Sverige

• NBT – Nordiskt Brandskyddat Trä

• AkuLite – Akustik i bostadshus med stomme i lättbyggnadsteknik

• Forskarskolan ProWood

• STB Silent Timber Build – for the European Market

• ReactaFire – Advanced systems for wood fire protection

• Nordic Built Concept for renovation and upgrading of residential buildings. Koncept för energieffektiv renovering av klimatskal

• SHS - Smart Housing Småland

• 

 

 


 

Träbroar

Vi kan delta i alla delar av processen när det gäller broar i trä, vid inspektioner, slutbesiktningar och utbildning av inspektörer, långtidsmätningar, provning av konstruktioner, beräkningar och konsultationer när det gäller träbroar. Läs mer...

Brandsäkert träbyggande

Brandgruppen arbetar med byggnadstekniskt brandskydd, allt från antändning av ytskikt till konstruktioners bärförmåga. Både aktivt och passivt brandskydd ingår. Läs mer...

Fukt och rörelser i träkonstruktioner

Vi kan medverka i hela byggprocessen när det gäller fukt och trä i byggprodukter. Vi kan bedöma konstruktionens livslängd och föreslå goda lösningar på konstruktivt fuktskydd eller olika behandlingar av träet för att öka livslängden och minska kostnaderna för underhållet.Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Karin Sandberg

Tel: 010-516 62 41

Marie Johansson

Tel: 010-516 62 51

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.