RISE Certifiering

RISE Certifiering har en viktig roll för företag som är verksamma både på svenska och internationella marknader. Vi kan standarder och myndighetsföreskrifter och hjälper till med marknadstillträde genom olika typer av certifieringar:

Vi certifierar ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och branschanpassade krav.

Vår produktcertifiering spänner över många områden och ger möjlighet till olika typer av märkningar, exempelvis P-märket och CE-märket. Personcertifiering växer snabbt i Europa. Några exempel där vi verkar är certifierad kontrollansvarig vid byggnationer, certifierad energiexpert och certifierad sakkunnig inom brandskydd. Vi arbetar även med personcertifiering inom informationssäkerhet, för organisationer som vill höja sin beredskap mot yttre intrång.
I RISE Certifiering finns cirka 80 medarbetare.

Via våra webbtjänster kan du även söka och hitta vilka personer och produkter som vi har certifierat, och företag som har ett certifierat ledningssystem. 

 

NYHETER 

2018-06-28

Missa inte våra frukostseminarium om ISO 45001
Välkommen till kostnadsfria frukostseminarium med inriktning mot den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001
Plats: Borås, Stockholm och Lund.
Tid: September och oktober 2018

För mer info och anmälan klicka HÄR


2018-04-16

RISE Certifiering kommer fortsätta att vara anmält organ inom medicinteknik.
För mer information se HÄR2018-02-23
 

Nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 publiceras 12 mars!

ISO meddelade nyligen att den internationella standarden för arbetsmiljö ISO 45001 kommer att publiceras den 12 mars. Kort därefter kommer den svenska översättningen att ges ut. För er som är certifierade enligt OHSAS 18001 eller AFS börjar en uppgraderingsprocess. Som hjälp till detta kommer RISE Certifiering erbjuda workshops i skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001, där den första kommer att hållas i Borås den 14 maj. Till anmälan: https://www.sp.se/sv/training/Sidor/WorkshopISO45001.aspx

 

2017-11-08

Från och med idag finns det en ny lösning för sökning av certifierade produkter samt personer. Länkar till sökningen finns i högermenyn och öppnas i nytt fönster. Ändringen innebär att du som besökare möts av en snabbare och mer modern lösning.

Personcertifiering

Läs mer...

Ledningssystem

Certifiering av lednings- system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi, skog med mera.Läs mer...

Produkt

Certifiering av produkter, för andra användningar än bygg.Läs mer...

Byggprodukter

Certifiering av bygg- produkter utförs av RISE Certifiering.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.