Elektronik

Vi arbetar med elektronik för säkerhet och tillförlitlighet samt krävande miljöer och forskar inom elektromagnetik, pålitliga system och miljötålighet. Dessutom genomför vi teknisk utvärdering av produkter och system. Exempel på produktområden är personbilar, maskiner, radio- och mobiltelefoniutrustning samt annan IT-utrustning.

Våra uppdrag

Många uppdrag kommer från den starkt exportinriktade elektronik- och verkstadsindustrin men också från forskningsorgan i Sverige och andra länder. Våra laboratorier är väl rustade för att kunna ge resultat som accepteras internationellt och som är användbara för marknader utanför Sverige. Vi har kunskap om direktiv för lågspänning (elsäkerhet), batterier, EMC, radio- och teleterminaler samt maskinsäkerhet. Vi erbjuder dessutom ackrediterad provning för krävande miljöer inom bland annat mekanisk och klimatisk miljötålighet.

EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-området handlar om störningar från elektriska apparater. RISE har en omfattande kompetens inom provning och forskning inom EMC. Vi har också en unik uppsättning av kvalificerad utrustning för provning av ett brett produktområde. Läs mer...

Pålitliga system - elektronik

Pålitliga system innebär system som ger funktionssäkerhet, informationssäkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet m.m.Läs mer...
Test för robust elektronik

Robust elektronik - miljötålighet

RISE kan erbjuda komplett provning av miljötålighet hos elektronikprodukter.Läs mer...

Produktsäkerhet elektronik

Sektionen för produktsäkerhet arbetar huvudsakligen med olika slag av provning och utvärdering av system, utrustningar, apparater och komponenter.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.