Mätteknik

Vi erbjuder mätteknisk service åt både industri och handel. Kalibrering och återkommande kontroll av olika mätinstrument som bränslepumpar och vågar är grunden i vårt tjänsteutbud, men vi är även nationellt centrum för metrologi. Med kompetensen från det vetenskapliga samarbetet i ryggen löser vi mättekniska problem tillsammans med, och ofta ute hos, våra kunder.

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster. Provning, utvärdering, utbildningar samt experthjälp är andra viktiga områden där vi hjälper våra uppdragsgivare. Våra specialiserade medarbetare finns över hela landet.

Mätteknisk forskning och utveckling

Vår kunskap att utveckla och förbättra mätteknik och metoder är en resurs som kommer till användning hos våra kunder. Läs mer...

Kalibreringstjänster

RISE kalibreringstjänster täcker i stort sett alla kalibreringsbehov inom alla teknikområden.Läs mer...

Utbildningar inom mätteknik

Våra utbildningar i mätteknik är starkt behovsstyrda, vanligtvis arrangerar vi kurser med deltagare från olika företag. Vi tar också fram skräddarsydda utbildningar efter kunders önskemål. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.