Kraft och moment

Vi inom riksmätplatsen för kraft och moment utvecklar och validerar nya kalibreringsstandarder, mätutrustningar och innovationer. Vi arrangerar kurser och erbjuder experthjälp.

Deltar i jämförelsemätningar

För att förbättra svensk konkurrenskraft inom mättekniken deltar i internationella jämförelsemätningar. På detta sättet säkerställs spårbarheten till vår utrustning. Vi för sedan spårbarheten vidare direkt till företag eller till kalibreringslaboratorium som i sin tur kalibrerar kraft- och momentmätande utrustning.

Utveckling

Vi utveckla och validerar nya kalibreringsstandarder, mätutrustningar och innovationer för att förbättra svensk konkurrenskraft inom mättekniken. Detta arbete sker till stor del ihop med svenskt näringsliv samt universitet och högskolor.

Utbildningar

Vi arrangera kurser och workshops inom kraft- och momentmätningsområdet och erbjuder teknisk experthjälp.

Mättekniska tjänster

Vi erbjuder tjänster inom mättekniska frågor. Vi har lång erfarenhet inom mätteknik. Rätt mätteknik hjälper er att utveckla produkter och att förbättra processer. Läs mer...

Kalibrering av kraftmätande utrustning

Vi kalibrerar, kraftgivare, lastceller, mätbyglar, dynamometrar, och krockgivare. Läs mer...

Utveckling vridmoment

En ny momentnormal installeras nu i vårt kraftlab som innebär att vi kan erbjuda kalibreringar upp till 5000 Nm.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av kraftmätande utrustning

Kontaktpersoner

Marcus Liljemark

Tel: 010-516 52 47

Per Nyfeldt

Tel: 010-516 58 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.