Högspänning

Inom området högspänningsteknik kalibrerar vi mätande och genererande instrument samt omvandlare av typ transformatorer, delare eller shuntar. Samtliga typer av kalibreringar är spårbara till våra egna eller till internationella referenser. Mer information hittar du på vår engelska hemsida

Lightning impuls-parametrar enligt den nya IEC 60060-1-utgåvan – ON LINE!

Prova online! Utvärdera dina inspelade lightning-impulser med den nya metoden i IEC 60060-1Läs mer...

Högspänningsteknik

Verksamheten omfattar mätning vid höga strömmar och spänningar.Läs mer...

Relaterad information

Se även

Riksmätplatser

Kontaktpersoner

Petra Lantz

Tel: 010-516 59 69

Alf-Peter Elg

Tel: 010-516 57 34

Jonas Cedergren

Tel: 010-516 56 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.